torstai 8. joulukuuta 2016

Tuhat ja yksi tulkintaa kokoelmaesineistä


”Tuhat ja yksi tulkintaa kokoelmaesineistä” on kesällä 2016 käynnistetty projekti, jossa on syksyn mittaan järjestetty työpajoja vapaaehtoisille ryhmille. Ryhmiä yhdistää kansainvälisyys tai maahanmuuttajuus. Projektissa ja sen työpajoissa tarkastellaan kokoelmaesineitä ja osallistujien henkilökohtaisia esineitä. Ryhmätyöskentelyn tuloksia esitellään keväällä 2017 Brinkkalan Galleriaan avautuvassa näyttelyssä. Museoviraston rahoittamiin innovatiivisiin museohankkeisiin kuuluva projekti on kokeiluluontoinen ja sitä kehitetään työn edetessä.

Työpajojen kautta saadaan näkyville niin esineisiin liittyvien tulkintojen ja tarinoiden moninaisuus kuin aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvä jaettu asiantuntijuus. Vuorovaikutteisuuden tavoitteena on myös tuoda museon kokoelmatyön tietoisuuteen eri taustoista tulevien asiakkaiden ja yleisöjen tarpeita, jotta kokoelmat voivat paremmin palvella nyky-yhteiskuntaa.

Projektilla halutaan edistää kulttuurisen moninaisuuden huomioivia käytäntöjä kokoelmatyössä, jossa tietokantoihin kirjataan nykyisin pääasiassa museoammattilaisten asiantuntemukseen ja esineistä kertoviin lähteisiin perustuvia tietoja. Esineet saattavat avata kuitenkin mahdollisuuksia myös aivan toisenlaisille tietotasoille, tarinoille ja tulkinnoille.

Seinänukke, n. 1980-luku - 1990-luvun alku, korkeus 29 cm.
Maija-Liisa Schoultz saanut mieheltään tuliaisiksi Romaniasta mahdollisesti v. 1992.
Turun museokeskuksen kulttuurihistoriallinen esinekokoelma.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti