keskiviikko 23. toukokuuta 2018

Piirustussali yliopistolla, seppelepäisiä kentaureja ja kuumottavat kisällinäytteet


Turun Museokeskuksen kokoelmiin kuuluu 262 kappaletta kisällinäytteitä ja oppipoikien harjoitustöitä – siis teoksia aivan ensimmäisiltä turkulaisilta taideopiskelijoilta Turun piirustuskoulussa ja sitä ennenkin. Oppilaitos on sitten alkunsa, vuoden 1830 jälkeen muuttanut niin nimeä, muotoa kuin osoitettakin, mutta se on yhä olemassa: nykyään se on osa Turun taideakatemiaa, joka sijaitsee vanhassa köysitehtaassa Linnankadulla.

Nykyiset taideopinnot ovat aika kaukana 1800-luvun kisällien opeista. Oppipoika-kisälli-mestari –hierarkia oli tuohon aikaan tyypillinen menettely ammattikuntalaitoksissa. Taiteentekijä aloitti oppipoikana, sai kisällin arvon ja tuli nimitetyksi mestariksi sitten, kun kisällinäyte oli hyväksytysti suoritettu.

Museokeskuksen kisällinäytteet ja oppipoikien harjoitustyöt ovat vuosilta 1769-1866. Eräitä toistuvia aiheita niiden joukossa ovat sotilaiden kasvokuvat, freskot, kapiteelit, friisit, akantuslehtiä ja muuta kasvillisuutta esittävä koristetaide, raamatulliset aiheet, antiikin aikaiset vaatteet ja erilaiset mahtipontiset maisemat, etenkin purjehtimiseen liittyvät. Värienkäyttö on useimmissa hillittyä, ja monet onkin tehty ainoastaan joko hiilellä tai punaisella liidulla. Kutakin vuosikymmentä selkeästi leimaa tietynlainen tyyli ja aihe.

Tämän tekstin yhteyteen valitsin näytteitä, jotka erottuivat edukseen: yhdessä näkyy museon toteuttama reprokuvaus eli teoksen valokuvaus repropöydällä, toisessa koomisen vihainen, seppelepäinen kentauri ja kolmannessa poikkeuksellisen värikkäät kuviot, jonka valkoiset laineilevat viivat tuovat työhön jopa moderneja sävyjä.Turun piirustuskoulua käytetään kattoterminä turkulaiselle taideoppilaitokselle, joka on ollut vuosisatojen aikana siis Turun maalariammattikunnan koulu (1830-1851), Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulu (1852-1906) ja Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulu (1907-1996). Suuri osa Museokeskuksen kokoelmiin kuuluvista töistä on siis Turun maalariammattikunnan koulun ajoilta. Koulun liityttyä Turun Taideakatemiaan vuonna 1997 termiä Turun piirustuskoulu ei ole enää käytetty samalla painokkuudella kuin ennen, vaikka piirustuskoulun ja sen perinteiden nähdäänkin olevan olemassa edelleen, mutta eri nimellä ja eri muodossa.

Kun puhutaan Turun piirustuskoulusta, se merkitsee ennen kaikkea Suomen ensimmäistä varsinaista taidekoulua. Aivan alussa instituution korrekti nimi oli siis ”Turun maalariammattikunnan koulu”, mutta nimet menevät helposti sekaisin, kun nyt 188-vuotiaaseen kouluun viitataan niin yleisesti Turun piirustuskouluna.

Taideopetusta oli tosin järjestetty Turussa ennenkin. Vuosina 1707-1828 Turun akatemiassa opetettiin piirustusta siihen asti, kun yliopisto siirrettiin Turun palon vuoksi Helsinkiin. Turun maalariammattikunta oli pystyssä pari vuotta myöhemmin, joten hanketta ajoi selvästi päämäärätietoinen halu synnyttää vihdoin Suomen ensimmäinen oikea taidekoulu: olihan Euroopassa, etenkin Ranskassa, ollut taidekouluja jo 1600-luvulta lähtien.

Varsinaisen taidekoulun perustaminen olikin suomalaisen taiteen näkökulmasta käänteentekevä juttu, sillä taideopetusta sai tuohon aikaan vain ulkomailla. Naiset pääsivät kouluun kuitenkin vasta 1852. Euroopan tasolla tämä oli tosin vielä poikkeuksellista, sillä Turun koulu oli ensimmäisiä, jossa naisia otettiin oppilaiksi.On epäselvää, missä koulu toimi maalariammattikunnan aloittaessa. Sittemmin, noin 1840-1870 –luvuilla koulu toimi sen perustajan, maalarimestari Carl Gustaf Söderstrandin talossa Piispankatu 8:ssa. Söderstrandia, joka oli koulun ensimmäinen opettaja, seurasi tehtävässä Robert Wilhelm Ekman. Hänen aikanaan eli vuosina 1846–1873 koulu sijaitsi edelleen Piispankadulla, nykyisen Åbo Akademin Axelia-rakennuksen kohdalla. Tämän jälkeen koulu siirtyi muutamaksi vuodeksi nykyisen Kauppatorin eli silloisen Aleksanterin torin laidalle, tiloihin ortodoksisen kirkon vierellä. Matka jatkui taas vuonna 1877, kun koulu toimi Tuomiokirkontori 3:ssa.

Vuosina 1852-1905 Turun maalariammattikuntaa johti Helsingistä käsin Suomen taideyhdistys. Kun sitten paikallisesta taideyhdistyksestä tuli koulun ylläpitäjä, koulun nimeksi tuli Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulu vuonna 1906. Samalla koulun tilat siirtyivät vastavalmistuneeseen Turun taidemuseoon. Valoisaan, majesteettiseen, inspiroivaan taidemuseoon!

Ennen Taideakatemiaan siirtymistä väliin mahtui monta vuosikymmentä, jolloin tämä Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulu toimi kaupunginkirjaston pihakorttelissa, joka on 1700-luvulla rakennettu, entinen maaherran talo. Vuonna 1997 koulu liittyi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan, missä se tarkalleen ottaen on nyt osa kuvataiteen koulutuksen ohjelmaa.

Turun piirustuskoulun alumneja ovat monet Suomen suuriruhtinaskunnan ja tasavallan menestyneimmät kuvataiteilijat kuten Wäinö Aaltonen. Koulun oppilaista ainakin Ismo Kajander (1939-), Otto Mäkilä (1904-1955) ja Victor Westerholm (1860-1919) ovat toimineet myös oppilaitoksen rehtoreina tai johtajina.

Anni Savolainen
Korkeakouluharjoittelija
Turun museokeskus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti