perjantai 3. marraskuuta 2017

Juuret ja juurettomuus 3.11.2017 – 1.5.2018Piia Lehti: Juuret, 2015, serigrafia vanerille.
Turun kaupungin taidekokoelma. Kuva: Aleks Talve / TMK.


Turun kaupungin konsernihallinnon aulatiloissa on esillä puolen vuoden välein vaihtuva kattaus Museokeskuksen hallinnoiman Turun kaupungin taidekokoelman teoksia. Marraskuussa 2017 auenneen näyttelyn Juuret ja juurettomuus teokset välittävät taiteilijoiden näkemyksiä perheestä, kodista ja lähiympäristöstä sekä ajallisista juuriin ja kuulumiseen liittyvistä muutoksista.

Kysymys suomalaisuudesta liittyy niin maahanmuuttoon kuin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan. Uutisissa näkyy viikoittain asuinsijoiltaan pakenevien ja parempaa tulevaisuutta etsivien kohtaloita. Juuret ja juurettomuus askarruttavat monin eri tavoin. Kyse on identiteetistä, siitä miten jokainen käsittää itsensä ja arvonsa. Näyttelyn teoksissa on ihmisiä kuvattuina suhteessa eri ympäristöihin sekä symbolisia itseymmärryksen, paikkaan kuulumisen ja vierauden tunteiden esityksiä. Annika Dahlstenin ja Markku Laakson valokuvateos Katutura, Namibia (2012) viittaa Laakson isän saamelaisten isovanhempien tositarinaan. Vuonna 1930 Laakson isän isovanhemmat kiersivät Saksaa yli puolen vuoden ajan saamelaisryhmän osana esittäen arkeaan ihmisnäyttelyissä. Maailmaa nähdäkseen ja rahaa ansaitakseen saamelaiset osallistuivat kiertueille vapaaehtoisesti, toisin kuin monet siirtomaiden alkuperäiskansojen edustajat.

Identiteetti ei ole muuttumaton vaan jatkuvasti liikkeessä oleva, vuorovaikutuksellinen prosessi. Käsityksemme itsestämme vaikuttaa myös käyttäytymiseemme. Jokaisen henkilökohtainen itseymmärrys muodostuu meidät muista erottavista yksilöllisistä ominaisuuksista. Lähipiiri ja perheessä opitut arvot sekä persoonalliset kiinnostuksen kohteet muokkaavat maailmankuvaamme. Ne eivät välttämättä näy päällepäin, mutta vaikuttavat vahvasti. Piia Lehti on serigrafiassaan Juuret (2015) kuvannut symbolisesti näitä maan alla näkymättömissä piileviä osasia.

Kansallinenkin identiteetti on kollektiivisuudestaan huolimatta hyvin omakohtainen. Jokainen kokee suomalaisuuden omista lähtökohdistaan. Yksilö voi tuntea juurettomuutta, johon liittyy usein menetyksen tunteita ja jopa vierautta. Jenni Hanhilammen valokuvapohjainen teos Kaipuu kotiin, jonnekin (2003) kuvaa hyvin sitä, miten ajan kuluessa muistot sumenevat, muuttuvat epätarkoiksi ja yksityiskohdat häviävät. Taide ohjaa käsittelemään itseymmärrykseen ja menetykseen liittyviä tunteita, ja voi siten auttaa rakentamaan itsetuntemusta uusin keinoin.
Jenni Hanhilammi: Kaipuu kotiin, jonnekin, 2003, valokuvapohjainen mustesuihkutuloste.
Turun kaupungin taidekokoelma. Kuva: Toni Vuori / TMK.

                                       —————————————————


Rötter och rotlöshet, utställning i Koncernförvaltningens ingångshall 3.11.2017 – 1.5.2018

Finskhet är ett tema som har anknytning både till inflyttning och till firandet av Finlands 100 år av självständighet. Nyheterna rapporterar dagligen om människor som lämnar sin hembygd i flykt eller på jakt efter en bättre framtid. Rötter och rotlöshet aktualiseras på många sätt. Det handlar om identitet, om hur var och en av oss ser på sig själv och sitt värde.

En identitet är inte statisk utan en ständigt föränderlig, växelverkande process. Vårt beteende påverkas av den uppfattning vi har om oss själva. Självförståelsen formar vi utgående från de egenskaper som skiljer oss från andra. De människor vi umgås med, hemmets värderingar och våra personliga intressen påverkar den världsbild vi skapar oss. På motsvarande sätt finner vi också våra samhälleliga identifikationsobjekt. De konstverk som valts ut till denna utställning förmedlar både konstnärernas syn på familj, hem och närmiljö och aktuella förändringar i anslutning till fenomenet rötter och känslor av rotlöshet.

Den nationella identiteten är trots sin kollektiva natur mycket subjektiv. Det finns lika många identiteter som det finns individer och var och en upplever finskheten från sina egna utgångspunkter. En individ kan ha en grundkänsla av rotlöshet som bottnar i upplevelser av förlust och främlingskap. Med hjälp av konst kan man bearbeta känslor av detta slag och bygga upp sin självförståelse på ett nytt sätt.


Ringa Takanen
Ts. kokoelma-amanuenssi
Turun museokeskus


Konsernihallinnon aula, Yliopistonkatu 27, Turku
aukioloajat: ma-pe 08:15 - 16:00
Koncernförvaltningens ingångshall, Universitetsgatan 27, Åbo
öppettid: mån-fre 08:15 - 16:00Ei kommentteja:

Lähetä kommentti